Met de toegang tot deze site, aanvaardt u de algemene voorwaarden. Indien u deze niet aanvaardt, kan u de site niet bezoeken, noch de informatie en gegevens gebruiken die er op voorkomen

Contactpersoon van de onderneming

Per post

UNIMOBITILY SA
Rte de Verbier 13
Case postale 39
1934 Le Châble / Suisse

Via de "contact" pagina van de website

Verantwoordelijke uitgever Unimobility SA

Inhoud van de website

Deze website bevat een informatief luik en een aantal interactieve applicaties

Worden beschouwd als interactieve applicaties van deze site, de applicaties aangeboden op of via de website van UNIMOBILITY, door welke de bezoekers van deze website door hem bepaalde gegevens kan vervolledigen, na automatische verwerking na ingave door de gebruiker, met als doel gerichte resultaten te bepalen. Het gaat bijvoorbeeld over de applicatie Uniwheels. Gegeven dat de internet gebruiker voor zichzelf de gegevens aanvult, UNIMOBILITY heeft niet de mogelijkheid om deze na te kijken op juistheid.

De artikels, informatie en interactieve applicaties op deze website zijn enkel uit gegeven om te informeren, onafhankelijk of deze informatie van UNIMOBILITY komt of van een derde partij door haar gekozen. UNIMOBILITY heeft met de grootste zorg de informatie, de gegevens die worden vrij gegeven en de automatische verwerking behandeld en past de website regelmatig aan. Als de gegevens of applicaties op de website niet origineel van UNIMOBILITY zijn, doet deze beroep op derden die als voldoende betrouwbaar worden beschouwd. Dit gezegd zijnde kan Unimobility geen garantie, expliciet of impliciet, geven over de volledigheid, exactheid en de hedendaagsheid van de gegevens, de applicaties en de resultaten van de automatische verwerking die naar de gebruiker worden doorgegeven.

De aannames van deze "algemene voorwaarden en informatie" zijn niet van toepassing op de diensten gedefinieerd door de aannames van een bepaald specifieke overeenkomst

De informatie die ter beschikking worden gesteld op deze website door UNIMOBILITY, met als doel om u te informeren over een product gamma en diensten die door UNIMOBILITY aangeboden worden

UNIMOBILITY werkt naar een maximale beschikbaarheid van deze website maar behoudt zicht het recht voor om de toegang te onderbreken zonder voorafgaande informatie, in geval van fraude, misbruik of voor het aanbrengen van wijzigingen of updates

Verantwoordelijkheid

Behalve in geval van intentioneel gedrag of zware fout van zichzelf of van de voorgestelde partijen, Unimobility kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

  • technische moeilijkheden die de bezoeker kan ondervinden op de website, onafhankelijk van de oorzaak, zoals maar niet limitatief bugs, virussen, onvoldoende geheugen, configuratie van hard of software van de bezoeker, de navigator, de informatica systemen en hun extenties, die onafhankelijk van hun oorsprong toegang geven aan het internet en aan deze website. Aanpassingen, installaties, onderhoud, beveiliging en updates van de hardware configuratie en software van de bezoeker, alsook de informatica systemen en hun extenties blijven onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website
  • van alle schade ten gevolge van force majeure, in de feiten of van derden waar er geen direct controle over is, zoals maar niet limitatief, hyperlinks die vanop een andere website die niet onder controle zijn van Unimobility, toegang geven tot de website van Unimobility of aan een website die lijkt op een website zoals deze van Unimobility
  • elke schade gelinkt aan het verlaten van de website of zelfs na het verlaten van de site, zelfs als deze de site verlaten heeft via een hyperlink die op de website stond
  • alle schade, direct of indirect die oorsprong vindt in informatie, gegeven of resultaat van een automatische verwerking die op deze site wordt gecommuniceerd op of via naar de bezoeker, en/of alle schade direct of indirect die de bezoeker kan oplopen of derden door het maken van conclusies of door het ondernemen van bepaalde acties na het lezen van informatie, gegevens of resultaten van automatische verwerking gecommuniceerd door of via de website
  • schade die het resultaat is van fouten, welke ook de oorzaak, die zich voor doen tijdens het automatisch verwerken van gegevens die de gebruiker ingeeft in de interactieve applicaties, in de mate dat Unimobility niet de applicaties zelf heeft ontwikkeld, en dit duidelijk vermeldt door een afbeelding van een logo of elke andere indicatie.
  • illegaal toegang van derden of van de illegale aanpassing van derden van het informatica systeem, de programma's en van de programmatiecode en van de software van Unimobility of de bezoeker en de schade, direct of indirect, die hieruit voort vloeit
  • onvolledige karakters, onjuist of niet actuele gegevens ingegeven door de bezoeker tijdens het gebruik van de interactieve applicaties
  • websites en praktijven van websites die niet worden uitgebaat door Unimobility

Recht van intellectueel eigendom

De inhoud van de websites of Unimobility (zoals www.unimobility.eu, www.uniwheels.eu), de informatie en de informatieve applicaties, interactief en transactionneel die erop op voorkomen, de programma's, de merken en de logos zijn beschermd door het intellectueel eigendom rechten van Unimobility, zijn vertegenwoordigers of leveranciers. De bezoekers van deze websites moet deze rechten respecteren en zullen zicht onthouden van het schenden van deze wetgeving inzake intellectueel eigendom

Voor sommige onderwerpen van de websites, doet Unimobility beroep op leveranciers die als betrouwbaar worden beschouwd die een database opstellen van foto's en van films of andere multim├ędia applicaties. De contractuele relatie met de verschillende partijen stipuleert dat de leveranciers hun applicaties en diensten moeten nakijken dat deze voldoen aan alle eisen inzake auteursrechten en intellectueel eigendom en verwante rechten. Dit gezegd zijnde gaat Unimobility ervan uit dat, de verschillende foto's, film en applicaties die op de site worden gebruikt of die ter beschikking worden gesteld te kunnen beschouwen als op een legale manier verkregen en aldus deze ook kan gebruiken

Als u gegevens, foto's, films of applicaties zou ontdekken op de site die door hun gebruik de intellectuele eigendoms rechten zouden schade, de auteursrechten of verbonden rechten, vragen wij u om met ons in contact te treden volgens de aangegeven contactgegevens.

Toepasselijk recht en beschikking

De informatie over de producten en de diensten die vermeld worden op de website, alsook hun publicatie vallen on de Zwitsers recht

De rechtbank van Bagnes is de enige bevoegde rechtbank om een uitspraak te vellen in een geschil over deze website, de informatie die erop wordt vertoont, de verschillende sites en paginals die eraan zijn verbonden alsook hun gebruik door de bezoeker

Aanpassingen

Unimobility kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de algemene voorwaarden en informatie aanpassen.