Pristupanjem ili korištenjem ove stranice prihvaćate njene uvjete i odredbe. Ako se ne slažete s ovim općim uvjetima, ne smijete posjetiti ovu stranicu ili koristiti informacije i podatke koji se na njoj nalaze.

Kontakt informacije

Putem pošte:

UNIMOBITILY SA
Rte de Verbier 13
Case postale 39
1934 Le Châble / Suisse

Preko formulara "Kontakt" na našoj web stranici

Odgovorni urednik za ovu stranicu je Unimobility SA

Sadržaj web stranice

Ova web stranica ima odjeljak s informacijama, kao i niz interaktivnih aplikacija.

Interaktivnim aplikacijama ove web stranice smatraju se aplikacije koje se nude na web stranici Unimobility, putem koje posjetitelj ove web stranice može dopuniti određene podatke i koje omogućavaju izvršavanje određenih zadataka nakon automatizirane obrade podataka koje je posjetitelj unio. Na primjer aplikacija Uniwheels. Budući da korisnik Interneta podatke popunjava sam, Unimobility nema mogućnost provjere njihove tačnosti.

Publikacije, informacije i interaktivne aplikacije na ovoj web stranici objavljuju se samo u informativne svrhe, bilo da takvi podaci potječu od same Unimobility ili od trećih strana koje je ona odabrala.Unimobility vodi računa o sadržaju informacija i podataka koji se šire i rezultatima automatske obrade i redovno prilagođava ovu stranicu. Ako podaci ili aplikacije ne potiču od strane Unimobility, koristi se treća strana koju kompanija smatra pouzdanom. Međutim, Unimobility ne daje nikakve eksplicitne ili implicitne garancije u pogledu potpunosti, tačnosti i aktuelnosti podataka, aplikacija i rezultata bilo koje automatske obrade koja se saopštava posjetitelju.

Odredbe ovih "općih uslova i odredbi" ne primjenjuju se na usluge uređene odredbama specifičnog ugovora.

Informacije date na ovoj web stranici pruža vam Unimobility kako bi vas informirao o nizu proizvoda i usluga koje vam Unimobility nudi.

Naš cilj je maksimalna dostupnost ove veb stranice, ali zadržavamo pravo da prekinemo pristup istoj bez prethodnog upozorenja: na primjer u slučaju rizika od prevare ili zloupotrebe ili radi unošenja promjena.

Odgovornost

Osim u slučaju namjernog čina ili ozbiljnog prekršaja sa njegove strane ili sa strane zaposlenih, Unimobility se ne može smatrati odgovornim:

  • za tehničke poteškoće sa kojima bi se posjetitelj mogao susresti na ovoj web stranici, bez obzira na uzrok, posebno, ali ne isključivo za, greške, viruse, nedovoljni kapacitet, hardversku i softversku konfiguraciju korištene računarske opreme, internet preglednik, računarske sisteme i njihova proširenja, bez obzira na njihovu prirodu, koja omogućavaju pristup Internetu i ovoj web stranici. Prilagođavanje, instalacija, održavanje, osiguravanje i ažuriranje hardverske i softverske konfiguracije posjetitelja, kao i njihovih računarskih sistema i njihovih proširenja ostaju odgovornost posjetitelja na ovoj web stranici.
  • za bilo kakvu štetu uslijed više sile, djela trećih strana nad kojima Unimobility nema direktnu kontrolu, kao što su, na primjer, ali ne isključivo, hiperlinkovi s drugih web stranica koje nisu pod izravnom kontrolom Unimobility-a, a koje omogućavaju pristup web stranici Unimobility ili web stranici koja očigledno podsjeća na web stranicu Unimobility
  • za svaku štetu nastalu zbog napuštanja ove web stranice ili ponovnog pokretanja nakon napuštanja ove web stranice, čak i ako posjetitelj napusti ovu web stranicu putem hiperlinka smještenog na ovoj web stranici.
  • za svaku izravnu ili neizravnu štetu prouzrokovanu informacijama, podacima i rezultatima automatske obrade koji bi se na ili putem ove stranice prenijeli posjetitelju, i / ili za izravnu ili neizravnu štetu koju posjetitelj ili treće strane mogu pretrpjeti donošenjem određenih zaključaka ili izvođenjem određenih radnji nakon konsultovanja informacija, podataka ili rezultata automatske obrade podataka saopštenih na ovoj stranici ili putem nje.
  • za štetu nastalu kao posljedica kvarova, bez obzira na njihov uzrok, nastalu tijekom automatske obrade podataka koje je posjetitelj unio u interaktivne aplikacije, pogotovo ako Unimobility nije sam razvio ove interaktivne aplikacije što se jasno daje do znanja prikazivanjem logotipa ili druge oznake.
  • za nezakonit pristup ili nezakonitu modifikaciju računarskog sistema, programskog koda i softvera Unimobility ili posjetitelja od strane trećih lica, te za izravnu ili neizravnu štetu koja iz toga proizlazi.
  • za nepotpunu, netačnu ili zastarijelu prirodu podataka koje je posjetitelj unio prilikom korištenja interaktivnih aplikacija.
  • za web stranice i prakse na web stranicama kojima ne upravlja Unimobility

Prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj internetskih stranica Unimobility (poput www.unimobility.eu, www.uniwheels.eu), informacije informativnih, interaktivnih i transakcijskih aplikacija na njima, programi, brendovi i logotipi zaštićeni su autorskim pravima intelektualnog vlasništva Unimobility-a, njegovih agenata ili dobavljača. Posjetitelji ovih web stranica moraju uvijek poštivati ​​prava intelektualnog vlasništva i suzdržati se od kršenja relevantnih zakona.

Za određene elemente ovih web stranica, Unimobility koristi dobavljače sadržaja koji se smatraju pouzdanima koji ustupaju baze podataka fotografija, filmova ili drugih multimedijalnih aplikacija. Ugovorni odnos sa ovim stranama predviđa da ti pružaoci usluga moraju osigurati da aplikacije i usluge koje nude ispunjavaju sve zahtjeve u pogledu autorskih prava, intelektualnih prava i srodnih prava. Kao takva, Unimobility vjeruje da su fotografije, filmovi i multimedijske aplikacije koje su korištene ili su joj stavljene na raspolaganje na potpuno legalan način i da ih stoga može koristiti.

Međutim, ako na ovoj stranici pronađete bilo kakve podatke, fotografije, filmove ili multimedijske aplikacije za koje smatrate da se koriste kršenjem Vaših prava intelektualnog vlasništva, autorskih ili srodnih prava, molimo Vas da nas kontaktirate putem gore navedenih podataka.

Važeće pravo i nadležnost

Informacije o uslugama i proizvodima spomenutim na ovoj web stranici, kao i njihovo objavljivanje, uređene su sa švicarskim zakonom.

Sud Bagnes ima isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojeg spora koji se odnosi na ovu web stranicu, informacije na ovoj web stranici, povezane web stranice i internetske stranice, kao i na njihovo korištenje od strane posjetitelja.

Izmjene

Unimocility može izmijeniti opće uvjete i informacije u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.